Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων

Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το τέλος επί των ακαθάριστων εσοδών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 20 Ν2539/97 και άρθρο 245 Ν4798/2021)

Στους δήμους, στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το τέλος μπορεί να επιβάλλεται (προαιρετικά) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 339/76, άρθρα 6 παρ. 2 και 7 παρ. 3 Ν1080/80).

Η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικής δήλωσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το Τέλος Παρεπιδημούντων και καταβάλουν σύμφωνα με την περιοδική τους δήλωση το αντίστοιχο τέλος.

Νέα

01 Φεβρουαρίου 2023, 12:00

Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

05 Απριλίου 2022, 12:56

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για όλους τους Δήμους τη χώρας

27 Ιανουαρίου 2022, 01:35

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή του Δ' τριμήνου 2021 και του Δεκεμβρίου 2021

20 Οκτωβρίου 2021, 05:18

Στις 22/11/2021 θα ανοίξει η παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας για επιλεγμένους Δήμους