ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων

Πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

Η «Πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το τέλος επί των ακαθάριστων εσοδών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 20 Ν2539/97 και άρθρο 245 Ν4798/2021). Στους δήμους, στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το τέλος μπορεί να επιβάλλεται (προαιρετικά) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 339/76, άρθρα 6 παρ. 2 και 7 παρ. 3 Ν1080/80).

Η «Πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται στο Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το Τέλος Παρεπιδημούντων και καταβάλουν σύμφωνα με την περιοδική τους δήλωση το αντίστοιχο τέλος.

Τελευταία Νέα

12 Ιανουαρίου 2024, 01:28

Διακοπή υποβολής δηλώσεων μέσω της Πλατφόρμας

19 Δεκεμβρίου 2023, 01:21

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν τα έτη 2022 και 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024

11 Σεπτεμβρίου 2023, 10:04

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν το 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2023

07 Αυγούστου 2023, 10:04

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των τελών που έχουν την έδρα, κτλ. τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούλιο 2023.

01 Φεβρουαρίου 2023, 12:00

Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

05 Απριλίου 2022, 12:56

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για όλους τους Δήμους τη χώρας

Πριν από κάθε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Πλατφόρμας, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Πλατφόρμας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον επίσημο ιστότοπο της Πλατφόρμας από το λουκέτο (security lock) στην αρχή της γραμμής αναζήτησης.