ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

FAQs | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

FAQs

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Η υποβολή είναι υποχρεωτική, όσο η επιχείρηση υπόκειται στα τέλη
Μόλις πραγματοποιηθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση στην ΑΑΔΕ, αυτή εμφανίζεται άμεσα και στην πλατφόρμα στη λίστα εκκρεμοτήτων προς υποβολή
Το αρνητικό ποσό σημαίνει επιστρεφόμενο ποσό, το οποίο μπορεί να προκύψει από τροποποιητική δήλωση στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνει ο αρμόδιος Δήμος ειδοποίηση για τον έλεγχο της δήλωσης. Η διαδικασίας της επιστροφής χρημάτων πραγματοποιείται με Αίτηση στον εκάστοτε Δήμο.
Θα πρέπει η επιχείρηση να υποβάλει τόσες Δηλώσεις όσοι και οι Δήμοι όπου ανήκει η έδρα και τα υποκαταστήματα. Σε περίπτωση που υποβληθεί ολόκληρο το ποσό στην πρώτη Δήλωση σε έναν Δήμο, τότε δημιουργείται μηδενική Δήλωση και αποστέλλεται αυτοματοποιημένα σε όλους τους υπόλοιπους Δήμους.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει ενεργοποιημένους μη υποκείμενους ΚΑΔ, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δηλώσει σε ξεχωριστό πεδίο το Μη υποκείμενο ποσό. Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου Ισοζυγίου ή Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.
Κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην ΑΑΔΕ η κατάσταση της δήλωσης είναι «σε επεξεργασία». Όταν αυτή η κατάσταση αλλάξει σε «ολοκληρώθηκε», τότε εμφανίζεται η περιοδική δήλωση ΦΠΑ προς απόδοση στην πλατφόρμα.
Η επιχείρηση έχει έσοδα από μη υποκείμενους ΚΑΔ, χωρίς αυτοί να είναι ενεργοποιημένοι στην ΑΑΔΕ, όπως είναι τα έσοδα από διαφημίσεις ή έσοδα από την πώληση παγίων. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση επιλέγει «Αίτηση Ενεργοποίησης Μη Υποκείμενου Ποσού». Η ενέργεια αυτή ξεκλειδώνει το πεδίο Μη Υποκείμενο Ποσό και η επιχείρηση έχει πλέον δικαίωμα για καταχώρηση. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου Ισοζυγίου ή Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. Για να ολοκληρωθεί η δήλωση, ελέγχεται από υπάλληλο του αρμόδιου Δήμου.
΄Οταν μια επιχείρηση για μια περίοδο, εχει πληρωμένη δήλωση και στη συνέχεια κάνει διορθωτική δήλωση Φ2 στην ΑΑΔΕ, θα πρέπει να πάει στην πληρωμένη δήλωση της στην πλατφόρμα που αφορά την συγκεκριμένη περίοδο και να πατήσει διορθωτική. Εκεί θα έρθει το νέο ποσό της Φ2 και θα πρέπει να καταχωρήσει το μη υποκείμενο ποσό στον Δήμο, όπως θα το έκανε κανονικά σε μια νέα δήλωση. Η πλατφόρμα θα υπολογίσει το νέο τέλος και θα συνυπολογίσει και το προηγούμενο πληρωτέο ποσό ώστε να βγάλει την διαφορά που πρέπει να πληρωθεί ή να επιστραφεί
Κάθε μοναδικός κωδικός γρήγορης πληρωμής αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη δήλωση και μόνο αυτή μπορούμε να πληρώσουμε με τον κωδικό αυτόν.
Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν 3526/2007, επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας, στην άδεια λειτουργίας των οποίων προβλέπεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, υπόκεινται στο τέλος ως προς το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν, ανεξαρτήτως αν καταναλώνονται εντός του καταστήματος ή έξω από αυτό (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. 21636/27-5-2014). Κατά συνέπεια, το συνολικό ακαθάριστο ποσό πρέπει να δηλωθεί στον υποκείμενο ΚΑΔ.
Με τους κωδικούς χρήσης του govHUB. Προϋπόθεση είναι να είμαι πιστοποιημένος υπάλληλος στο govHUB.
Προϋπόθεση είναι το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και η ενεργοποίηση ΔΙΑΣ – IRIS. Στοιχεία επικοινωνίας από στελέχη τραπεζών που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία και στη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων θα βρείτε στην ενότητα ΟΔΗΓΙΕΣ.
Στην ενότητα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ θα πρέπει να δημιουργήσω μία νέα απόφαση, να ανεβάσω το αρχείο της απόφασης ΔΣ και να επιλέξω τους ΚΑΔ που χρεώνονται. Σύμφωνα με την επιλεγμένη ημερομηνία απόφασης ενεργοποιείται και η αντίστοιχη χρέωση.
Η επιχείρηση έχει έσοδα από μη υποκείμενους ΚΑΔ, χωρίς αυτοί να είναι ενεργοποιημένοι στην ΑΑΔΕ, όπως είναι τα έσοδα από διαφημίσεις ή έσοδα από την πώληση παγίων. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση επιλέγει «Αίτηση Ενεργοποίησης Μη Υποκείμενου Ποσού». Η ενέργεια αυτή ξεκλειδώνει το πεδίο Μη Υποκείμενο Ποσό και η επιχείρηση έχει πλέον δικαίωμα για καταχώρηση. Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται η επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου Ισοζυγίου ή Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων. Για να ολοκληρωθεί η δήλωση, ελέγχεται από υπάλληλο του αρμόδιου Δήμου.
Υπάρχει κουμπί Δοκιμή στοιχείων που θα μας βγάλει ένδειξη αν τα στοιχεία είναι έγκυρα ή λανθασμένα