ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Λογότυπα & Αφίσες | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Λογότυπα & Αφίσες

Από την παρακάτω λίστα μπορείτε να κατεβάσετε λογότυπα & αφίσες της πλατφόρμας σε ποικιλία format και σε 2 χρώματα (λευκό ή μπλε φόντο).