ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Κέντρο Υποστήριξης Στελεχών των ΟΤΑ | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Κέντρο Υποστήριξης Στελεχών των ΟΤΑ

Επιπρόσθετα η ΚΕΔΕ συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., θεσμικό επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προχώρησε στη σύσταση του " Κέντρου Υποστήριξης Στελεχών των ΟΤΑ " στην έδρα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ που εμπεριέχει τον " Μηχανισμό Υποστήριξης Ψηφιακών Υπηρεσιών ΟΤΑ " στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί σύγχρονο help desk, που απαρτίζεται από στελέχη της, με σκοπό να υποστηρίζει τους 332 Δήμους της επικράτειας και τους πιστοποιημένους χρήστες των υπηρεσιών αυτών μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ – GovHUB .

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά με το " Κέντρο Εξυπηρέτησης Στελεχών ΟΤΑ " 9:00 – 15:00 υποβάλλοντας το αίτημά σας στο email helpdesk@govhub.gr ή τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα: 213 132 0672 , 213 132 0708 , 213 132 0644 και 213 132 0684.