ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

ΚΑΔ | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Λίστα ΚΑΔ που υπόκεινται σε Δημοτικό Τέλος

ΚΑΔ που αφορούν όλους τους δήμους
Κωδικός Περιγραφή Έναρξη Λήξη Είδος Δραστηριότητας Είδος Ποσοστού Τέλους Ποσοστό Τέλους (%)
92001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΖΙΝΟ 01/01/2021 - Καζίνο 2,00
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55101001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55101002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55101003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55101004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55110000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΛ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55111002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55120000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕΛ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55121002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΥΠΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55210000 ΞΕΝΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΩΝΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55220000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΓΚ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΜΠΙΝΓΚ) 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55230000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΩΣ ΕΠΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ (ΒΑΓΚΟΝ - ΛΙ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55231500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55300000 ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55300000 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΓΚ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ) ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΡΕΙΛΕΡ) 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΓΚ) 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΝΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Α' ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α' ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
55301106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΝΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΝΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301110 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑΒΕΡΝΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΙΚΑ (Α' ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301114 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΓΟΝΙ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ) ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΤΡΕΙΛΕΡ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (self service) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301302 ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α΄ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ (Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΙΚΟ (Α' ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΔΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301406 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301407 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301408 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301409 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301410 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301411 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301412 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301413 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55301414 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55400000 ΜΠΑΡ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑΝΤΟΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (Α' ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α' ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΜΠΑΡΕ Η ΝΑΙΤ ΚΛΑΜΠ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
55401008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΑΦΩΔΕΙΟ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
55401009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΜΠΟΥΑΤ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
55401010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
55401011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55401013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
55510000 ΚΑΝΤΙΝΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55511000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55511001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55511002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55511003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Η ΓΡΑΦΕΙΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55511004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55511005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55900000 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
55901000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΚΟΙΤΩΝΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55901200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ (ΒΑΓΚΟΝ-ΛΙ) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
55901901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
56100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΝΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1059176/ 625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΗΣΤΑΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β 932) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ - ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
56101107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΝΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101110 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101113 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΓΟΝΙ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SELF SERVICE) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΚΛΠ ΧΩΡΙΣ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ (Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ), ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑΝΤΟΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101913 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101914 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56101915 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56211100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56211101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56211900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56211901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΑ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56292000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56292001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56292002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56292003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Η ΓΡΑΦΕΙΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56292004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΑ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56292005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
56301002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ Η ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET-CAFE) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΑΜΠΑΡΕ Η ΝΑΙΤ ΚΛΑΜΠ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
56301010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΚΑΦΩΔΕΙΟ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
56301011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΜΠΟΥΑΤ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
56301012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΝΤΙΣΚΟΤΕΚ 01/01/2021 - Κέντρα Διασκέδασης 5,00
56301013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
56301014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
60221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
60231200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
60231300 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΖΩΑ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
61101202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
61101206 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
61201202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΛΙΜΝΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
62201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
62201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΤΑΞΙ (ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ Η ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71100000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΧΡΙ 3500 kg, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71101001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71211400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71211401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71211402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ, ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΩΝ, ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
71401405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ (ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΣΚΙ, ΛΕΜΒΩΝ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401406 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401407 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
71401408 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ ΓΚΟΛΦ, ΡΑΚΕΤΩΝ, ΠΑΓΟΠΕΔΙΛΩΝ Κ.Λ.Π.) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ, ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΩΝ, ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΛΟΓΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 01/01/2021 - Παρεπιδημούντων 0,50
77211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ (ΚΥΜΑΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΣΚΙ, ΛΕΜΒΩΝ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΓΟΠΕΔΙΛΩΝ, ΜΠΟΤΩΝ ΚΛΠ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΠΙΛΙΑΡΔΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΚΟΤΕΡΩΝ, ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΤΩΝ ΚΛΠ), ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77211009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ ΓΚΟΛΦ, ΡΑΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77341000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77341001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΜΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77391300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77391301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
77391302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
85511002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
85511003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
92621305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
92721100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
92721101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΣΤΙΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
92721102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
92721103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
92721104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
93291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
93291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΣΤΙΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
93291102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
93291103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) 01/01/2021 - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 0,50
93291104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
93291105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΠΛΑΖ) 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
93291106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 01/01/2021 - Άλλα 0.5% 0,50
Σύνολο ΚΑΔ: 244
Περιγραφή Έναρξη Λήξη Κωδικοί ΚΑΔ Σχετικά Αρχεία
Σύνολο Αποφάσεων: 0