ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Νέα | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Νέα

12 Ιανουαρίου 2024, 01:28

Διακοπή υποβολής δηλώσεων μέσω της Πλατφόρμας

19 Δεκεμβρίου 2023, 01:21

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν τα έτη 2022 και 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024

11 Σεπτεμβρίου 2023, 10:04

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν το 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2023

07 Αυγούστου 2023, 10:04

Παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των τελών που έχουν την έδρα, κτλ. τους στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούλιο 2023.

01 Φεβρουαρίου 2023, 12:00

Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

05 Απριλίου 2022, 12:56

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για όλους τους Δήμους τη χώρας

27 Ιανουαρίου 2022, 01:35

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή του Δ' τριμήνου 2021 και του Δεκεμβρίου 2021

20 Οκτωβρίου 2021, 05:18

Στις 22/11/2021 θα ανοίξει η παραγωγική λειτουργία της Πλατφόρμας για επιλεγμένους Δήμους