ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Διακοπή υποβολής δηλώσεων μέσω της Πλατφόρμας | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Διακοπή υποβολής δηλώσεων μέσω της Πλατφόρμας

12 Ιανουαρίου 2024, 01:28
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023), η δήλωση απόδοσης των τελών α) διαμονής παρεπιδημούντων και β) επί των ακαθαρίστων εσόδων θα υποβάλλεται πλέον ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr).