Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και Παρεπιδημούντων

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για όλους τους Δήμους τη χώρας | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας για όλους τους Δήμους τη χώρας

05 Απριλίου 2022, 12:56
Αναλυτικές οδηγίες για την ένταξη του δήμου σας, θα βρείτε στην επιστολή της ΚΕΔΕ.