ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή του Δ' τριμήνου 2021 και του Δεκεμβρίου 2021 | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή του Δ' τριμήνου 2021 και του Δεκεμβρίου 2021

27 Ιανουαρίου 2022, 01:35
Σύμφωνα με την Απόφαση Α.1011/2022 - ΦΕΚ 208/Β/27-01-2022 η νέα ημερομηνία λήξης δηλώσεων για τις περιόδους Δ' Τρίμηνο 2021 και Δεκέμβριο 2021 είναι η 4η Φεβρουαρίου 2022 για φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν κύρια εγκατάσταση (έδρα) τις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.