ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν το 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2023 | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν το 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2023

11 Σεπτεμβρίου 2023, 10:04
Σύμφωνα με το αρ.30 του ΦΕΚ 5047/2023, για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.