ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν τα έτη 2022 και 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024 | Πλατφόρμα Δήλωσης επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Παρεπιδημούντων

Παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών που αφορούν τα έτη 2022 και 2023 έως 31 Ιανουαρίου 2024

19 Δεκεμβρίου 2023, 01:21
Σύμφωνα με το αρ.51 του ΦΕΚ 204/2023, έχει δοθεί παράταση στην πληρωμή του τέλους ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων των ετών 2022 και 2023 με τελική ημερομηνία πληρωμής στις 31 Ιανουαρίου 2024.